Üzük taxmaq

Sual: Ruzi və ya başqa məqsəd üçün üzük taxmaq icazəlidirmi?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Sol ələ üzük taxmağın məkruh olması doğrudurmu?

Cavab: Möminin əlamətlərindən biri sağ ələ üzük taxmaqdır.

Sual: Hansı daş-qaşdan olan üzüklərin taxılması müstəhəbdir?

Cavab: Əqiq və firuzə qaşlı üzük, həmçinin, çin metalından olan üzük taxmaq müstəhəbdir.

Sual: Çin metalından olan üzüyü taxmağın məkruh olması doğrudurmu?

Cavab: Məkruh deyil.

Sual: Əqiq, yaqut, firuzə, Nəcəf dürrü kimi daş-qaşların ölçüsü üzərində səcdə ediləcək miqdarda böyük olarsa, onların üzərində səcdə etmək icazəlidirmi?

Cavab: Zahirə əsasən, icazəli deyil.

Sual: Müsəlman şəxsin qızıl və mis qarışığından düzəldilən üzük taxması icazəlidirmi?

Cavab: Ona qızıl üzük deyilərsə, icazəli deyil.

Sual: Qadının üzük taxması icazəlidirmi?

Cavab: Heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: Evlilik bildirən üzükdən əlavə başqa üzük taxmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Qaşı əqiq və ya digər daş-qaşdan olan üzüklə ayaqyoluna daxil olmağın hökmü nədir?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Əqiq qaşlı üzük taxmaq müstəhəbdirmi?

Cavab: Əqiq qaşlı üzük taxmaq barədə bəzi rəvayətlər nəql olunmuşdur.