Talaq

Sual: Müsəlman kişi əhli kitabdan olan qadınla daimi nikahla evlənib. Onların arasında şəriət nikahı olmayıb. Lakin onlar dövlət qeydiyyatıbda evli hesab olunublar. Hal hazırda onlar boşanıblar. Onların boşanması dövlət qeydiyyatı əsasında həyata keçib. Belə olan halda kişi qadına şəriət talaqı verməlidirmi?

Cavab: Əgər ləfzi nikah siğəsi oxunmayıbsa, onların arasında zövciyyətin olması məhəlli-ehtiyatdır. Ehtiyat tələb edir ki, talaq verilsin.