Təhsil

Sual: Məktəbdə dərs dediyim bəzi tələbələr muzd müqabilində məktəbdənkənar evdə onlara dərs deməyimi istəyirlər. Bu iş icazəlidirmi?

Cavab: Əgər əmək müqaviləsində yerinə yetirəcəyinə imza atdığın qanunlara zidd deyilsə, bu işin heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: İraq məktəblərində yayılmış xüsusi tədris-repititorluq barəsində möhtərəm Seyidin rəyi nədir?

Cavab: Əgər əmək müqaviləsində bu işlə məşqul olmamaq barədə razılaşma yoxdursa, heç bir maneəsi yoxdur.