Şərab

Sual: Şərab nəcisdirmi?

Cavab: Şərab nəcisdir.