Qərb ölkələrində qaçaq işlə məşğul olmaq

Sual: Qərb ölkələrində hökümətin xəbəri olmadan qaçaq işləmək icazəlidirmi? Halbuki, yaşadığımız dövlət bizə və ailəmizə aylıq mavacib verir.

Cavab: Onlara xəbər vermədən gizli yolla tapdığın işdən əldə etdiyin qazanca sahib çıxmağın icazəli deyil.

Sual: Mühacir şəxsin dövlətdən müavinat aldığı halda dövlətin xəbəri olmadan gizli işlə məşğul olması barədə Sizin rəyiniz nədir?

Cavab: Gizli işlə məşğul olan şəxs işlədiyini onlara (aidiyyatı qurumlara) bildirməsə, müavinat alması icazəli deyil.