Qeybət

Sual: 

1. Kafirin qeybətini etmek gunahdırmı?

2. Universitetdə (iş yerində) mənə haqsızlıq edilərsə bunu digər iş yoldaşlarımla paylaşmağım (ümumi universitetdə olan hadisələri şəxslərin adları olmadan, amma vəzifələrini söyləməklə) qeybət sayılırmı? Məsələn, deyirəm ki, əmək haqqımı azaltdılar, buna səbəbkar ise filan şöbələr və oradak qanunlar idi.
3. Bir milləti pisləmək qeybət sayılırmı?

Cavab: 

1. Günah deyil.

2. Eybi yoxdur.

3. Əgər onların hamısını pisləmək sayılsa və onlar mömin insanlardırsa, bu iş icazəli deyil. Amma onlardan müəyyən olmayan bəzisini pisləsələr, eybi yoxdur.