Oruc tutana məkruh olan əməllər

Sual: Diş çəkdirmək orucu batil edərmi?

Cavab: Diş çəkdirmək və ağızın qanamasına səbəb ola biləcək hər hansı bir işi görmək, oruc tutan üçün məkruhdur.

Sual: Fitil istifadə etmək orucu batil edərmi?

Cavab: Orucu batil etməz, lakin məkruhdur.

Sual: Qadının, suyun içərisində oturması, orucunu batil edərmi?

Cavab: Xeyr, məkruhdur.

Sual: Xoş ətirli bitkiləri iyləməyin, orucu batil etdiyini söyləyirlər, bu doğrudurmu?

Cavab: Xoş ətirli bitkiləri iyləmək, məkruhdur.

Sual: Oruc tutan şəxs, burunotu çəkə bilərmi?

Cavab: Əgər onun təsirinin boğaza çatacağı bilinməsə, məkruhdur; amma boğaza çatacağı bilinərsə, caiz deyildir.

Sual: Qan aldırmaq orucu batil edərmi?

Cavab: Qan aldırmaq və hamama getmək kimi, bədənini zəiflədən işlər, oruc tutan üçün məkruhdur.

Sual: Sürmə çəkmək orucu batil edərmi?

Cavab: Məkruhdur.