Murdar olmuş mobil telefonu necə pak etmək olar?

Sual: Bəzən qiyməti bahalı olan mobil telefonlar əlimizdən nəcis olmuş yerə düşür. Onu pak etmək yalnız, həmin telefonu suyun altında yumaqla gerçəkləşir ki, bu da sonda onun xarab oması ilə nəticələnir. Belə olan halda, bu cür bahalı telefonları nəcis olmuş yerə düşdüyü təqdirdə, necə pak edə bilərik? 

Cavab: Yalnız yumaqla pak olur. Amma onları paklamaq öz-özlüyündə vacib deyil.