İki pak edicidən məhrum olan şəxsin hökmü

Sual: İki pak edicidən məhrum olan şəxsin oruc tutması üçün hədəsin aradan qalxması şərti qüvvədən düşürmü?

Cavab: İki pak edicidən məhrum olan şəxsin orucu üçün hədəsin aradan qalxması şərti qüvvədən düşür. Onun orucu, (sübh azanına qədər) cənabətli halda qaldığı təqdirdə, düzgündür.

Sual: Namazın icra olunması baxımından iki pak edicidən məhrum olan şəxsin hökmü nədir?

Cavab: İki pak edicidən – su və torpaqdan – məhrum olan şəxsə, namazı qəza etməsi vacibdir və onun (vaxtında) icra olunması boynundan düşür. Baxmayaraq ki, onların hər ikisini cəm etmək (yəni, həm qəza, həm də vaxtında icra etmək), müstəhəb ehtiyatdır.

Sual: İki pak edicidən məhrum olan şəxsin namazının iki hökmü vardır. Onlardan hansı birinə əməl etmək ehtiyata uyğundur?

Birinci: Namazı icra etməsi vacibdir və üzrü aradan qalxdığı zaman onu qəza etməsi müstəhəbdir.

İkinci: Namazı icra etməsi vacib deyil və üzrü aradan qalxdığı zaman qəza etməlidir.

Cavab: İkinci hökm.