Həcc üçün naib olmaq

Sual: Vacib həcdə bir şəxs, bir neçə nəfərin əvəzindən həcc edə bilərmi?

Cavab: Vacib həcdə bir şəxsin, bir neçə nəfərin əvəzindən həcc etməsi caiz deyildir. Bir şəxs, yalnız bir nəfərin naibi ola bilər.

Sual: Müstəhəb həcdə bir şəxs, bir neçə nəfərin əvəzindən həcc edə bilərmi?

Cavab: Bəli, edə bilər.

Sual: Bir şəxsi Təməttö həcci üçün əcir tutsalar və vaxt da təsadüfən daralarsa, bu zaman, əcir Təməttö ümrəsindən İfrad həccinə keçib İfrad həccini etdikdən sonra müfrədə ümrəsini yerinə yetirsə, naib edən şəxsin üzərindən təklif qalxarmı?

Cavab: Bəli, təklif qalxar. Amma həmin şəxs, Təməttö ümrəsinin və həccinin əməllərini yerinə yetirmək üçün əcir edilmişsə, bu zaman, ücrət almağa haqqı yoxdur. Bəli, əgər naiblik meyitin əvəzindən olmuş olarsa, bu zaman, ücrət almağa haqqı var.

Sual: Naib olan şəxsin yalnız özünün həcci yerinə yetirməsi şərt olunmasa, naib başqasını əcir tuta bilərmi?

Cavab: Bəli, əgər yalnız özünün həcci yerinə yetirməsi şərt olunmayıbsa, başqasını əcir tuta bilər.

Sual: Bir şəxs, həcc etmək üçün əcir tutularsa, əcir tutanın icazəsi olmadan, o, həmin həcc yerinə yetirmək məqsədilə başqasını əcir tuta bilərmi?

Cavab: Xeyr, əcir tuta bilməz.

Sual: Həcc etməmiş bir şəxsin, həcc etməmiş bir şəxsi naib tutması doğrudurmu?

Cavab: Həcc etmiş və yaxud etməmiş bir şəxsin, həcc etməmiş bir şəxsi naib tutmasının maneəsi yoxdur.

Sual: Qadın kişi üçün və yaxud kişi qadın üçün naib ola bilərmi?

Cavab: Naib tutanın və ya naib olanın hər ikisinin kişi və ya qadın olması lazım deyildir. Qadın kişi, kişi də qadın üçün naib ola bilər.

Sual: Həcc üçün naib olan şəxsin ədalətli olması şərtdirmi?

Cavab: Naibin ədalətli olması şərt deyildir. Lakin naib tutan, naibin həcc əməllərini yerinə yetirəcəyinə əmin olmalıdır.

Sual: Naibin üzərində, naib olduğu il vacib həcc olarsa, hiyabət həcci doğrudurmu?

Cavab: Naibin üzərində, naib olduğu il vacib həcc olmamalıdır.