Fal

Sual: Fincanla və əlin içinə baxaraq, insanların hal-hazırda və gələcəkdə başlarına gələcəklərini söyləyən falçılar vardır.Əgər fala baxdıran, falçının dediklərinin təsirini görərsə, bu iş, caiz olarmı?

Cavab: Falçının gələcəkdən xəbər verməsinin etibarı yoxdur. Əminliklə gələcəkdən xəbər vermək caiz deyildir. Ağıl və şəriət dəlilləri olmadan qəbul edilməsi caiz olmayan məsələlərdə, fala baxdıranın buna inanması da caiz deyildir.