Elektron oyunlar

Sual: Son zamanlarda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında “Clash of Clans” oyunu geniş yayılmışdır. Belə ki, bu oyuna pul sərf olunur və eyni zamanda bəzi insanlar arasında bu oyunun alış-verişi edilir. Sual isə bundan ibarətdir:

1. Bu oyuna pul sərf edildiyi və ya əksinə olduğu (pul sərf edilmədiyi)  təqdirdə oynanılması icazəlidirmi?

2. Bu oyunun alış-verişi icazəlidirmi?

Cavab: Alış-verişi doğru deyil. Bu oyunu oynamağın özünə gəlincə, cənab Seyid (kölgəsi əskik olmasın!) tərəfindən icazə verilməmişdir. Bu məsələdə başqa bir fəqihə müraciət etmək olar.

Sual: Bəzi oyunlar “atari” adlanan cihaz vasitəsi ilə monitorda əks olunur və cihazla əlaqəsi olan naqillərə yerləşdirilmiş düymələr vasitəsi ilə oynanılır. Bu oyun əyləncə xarakteri daşıyır və heç bir girov qoyulmur. Bu oyunun hökmü nədir?

Cavab: Əgər atari cihazı vasitəsi ilə monitorda əks olunan oyunlar qumar oyunları olarsa, icazəli deyil. Əks təqdirdə, icazəlidir.

Sual: Elektron oyunlar və bundan pul qazanmaq məqsədi ilə internet klub açmaq icazəlidirmi?

Cavab: Qumar oyunlarına şamil olmasa, icazəlidir.

Sual: Uduzan şəxs rüsumun dəyərini ödəməli olduğu halda, rüsumlu oyunlara qatılaraq oynamaq icazəlidirmi?

Cavab: İcazəli deyil.

Sual: Kompyüterdə bilyard oynamağın hökmü nədir?

Cavab: Girov qoyulması ilə oynamaq icazəli deyil. Hətta ürfün nəzərində qumar alətindən hesab olunarsa, ehtiyata əsasən, girovsuz da oynanılması icazıli deyil.

Sual: İstifadəsi halal olan oyunlar hansılardır?

Cavab: Qumar aləti hesab olunmayan bütün oyunları girov qoymadan oynamaq olar. Qumar alətləri ilə girov qoymadan kompyüterdə belə, oynamaq icazəli deyil. Həmçinin qarşı tərəf kompyüter olsa belə, şahmat oynamaq icazəli deyil.

Sual: Kampyüterdə domino oynamaq barədə rəyiniz nədir?

Cavab: Domino qumar alətidir. Girov qoyaraq oynamaq, həmçinin vacib ehtiyata əsasən, girovsuz belə, oynamaq icazəli deyil. Bu hökmdə domino daşları ilə və ya kompyüterdə oynamaq arasında heç bir fərq yoxdur.

Sual: Kompyüterdə şahmat oynamaq icazəlidirmi?

Cavab: Vacib ehtiyata əsasən, icazəli deyil.

Sual: Bazarda kompyüter vasitəsi ilə oynalınan bəzi elektron oyunlara rast gəlmişəm. Həmin oyunlarda İraqın azad edilməsi naminə müəyyən mərhələlərdə Kərbəla, Nəcəf, Samirra kimi bəzi müqəddəs şəhərlərin bombardıman edilməsi, eləcə də İraq xaricində Məşhəd və Suriya kimi müqəddəs ziyarətgahlar olan yerlərin dağıdılması səhnələri var. Bəzən belə oyunlarda həmin müqəddəs şəhərlərə hörmətsizlik olunduğunun şahidi oluruq. Cənab seyidin bu barədə rəyin nədir?

Cavab: Əgər həmin oyunlarda müqəddəs hesab olunan dəyərlərə hörmətsizlik olunduğu fərz olunursa, alış-verişi və saxlanılması icazəli deyil.

Sual: İnternet klublarda (PlayStation) oynayanlardan girov alınmadan ticarət məqsədi ilə istifadə etmək barədə canab Seyidin rəyi nədir?

Cavab: Musiqi və mahnı (ğnia) kimi haram əməllərə şamil olmasa, bu işin öz-özlüyündə heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: Video oyunları mərkəzi işlədən şəxsin bu oyunlar müqabilində əldə etdiyi qazanc halaldırmı?

Cavab: Əgər oradakı oyunlar qumar oyunlarından ibarət deyilsə, həmin oyunların və əldə olunan qazancın heç bir maneəsi yoxdur.

Sual: “Atari” oyunu əyləncə oyunlarından hesab olunur. Oyundan asılı olaraq bir və ya iki şəxs birlikdə “atari” cihazı ilə eyni ekranda cihaza yerləşdirilmiş diskdəki oyunu oynayır. Əgər məzmununda heç bir haram səhnə olmasa, bu oyunları oynamağın hökmü nədir? “Atari” cihazını və ya oyun disklərini qazanc məqsədi ilə icarəyə verməyin hökmü nədir?

Cavab: Əgər cihaza yerləşdirilən oyunlar şahmat və nərd kimi qumar oyunları olarsa, belə oyunları oynamaq icazəli deyil. Əks təqdirdə (qumar oyunları olmasa), həmin oyunlar haram sahnələri (seks səhnələri kimi) ehtiva etmirsə, oynamağın maneəsi yoxdur. İkinci halda deyil, birinci halda bu iş müqabilində qazanc əldə etmək icazəli deyil.