Diyatın (qan bahasının) hökmü

Sual: Bir qardaş hərbi xidmətdə olarkən bir əsgərin dizdən aşağı hissəsini botinkanın ucu ilə vurmuşdur. Deyir ki, məndən başqa da bəzi əsgərlər onun həmin hissəsinə vururdular və həmin hissə də qaralmışdı. İndi bilmirəm ki, məhz mənim vurduğuma görə qaralmışdır, yoxsa məndən əvvəl vuranların zərbəsinə görə qaralmışdır. Bu qardaşımız da həmin yerə vurub, bilmir qaralmaya səbəb onun zərbəsidir, ya yox. Onun boynunda diyə varmı? Əgər varsa nə qədərdir?

Cavab: Ehtiyat olaraq diyə versin və diyəsi təxminən 11 qram xalis qızıldır.