Damağından və dişindən qan gələn şəxsin orucunun hökmü

Sual: Əgər damaqdan həm yuxu, həm də oyaq halında davamlı olaraq qan gələrsə, oruc tutanın vəzifəsi nədir?

Cavab: Əgər qan yuxu və bu kimi hallarda onun mədəsinə axıb gedərsə və bunun qarşısını almaq mümkün olmasa, orucunun düzgünlüyünə xələl gəlməz.

Amma onun qana qarışaraq onda həll olub itməyən ağzının suyunu – hər dəfə qarışdıqca tüpürmək ona şıddətli sıxıntıya səbəb olduğuna görə - udması, orucunun batil olmasına səbəb olar.

Sual: Damağından davamlı olaraq qan axan şəxsin orucunun hökmü nədir?

Cavab: Qanı udmadığı təqdirdə, orucu batil deyildir. Az miqdarda qanın qarışaraq həll olub itdiyi ağız suyunu udmaq, oruca xələl gətirməz və axtarış aparmaq da vacib deyildir.