Dırnaq boyamaq

Sual: Bəzi qadınlar bəzək məqsədilə dırnaqlarını təbii həddən artıq boyayırlar. Bəzən isə dırnaqıarda sınıq yarandığı üçün müalicə məqsədilə həkim müəyyən boyanın çəkilməsini tövsiyə edir və həmin boya üç gün ərzində dırnaqların üzərində qalır. Məlumdur ki, boya dəztəmaz və ya qüsl suyunun dırnağın üzərinə çatmasının qarşısını alır. Qadınların qeyd etdiyimiz məqsəd üçün dırnaqlarına boya çəkmələri icazəlidirmi? Boya olduğu halda dəstəmaz və qüsl necə yerinə yetiriləcək?

Cavab: Əgər suyun qarşısını alan maneədirsə, dəstəmaz və qüsl düzgün deyil. Dəztəmaz və qüsl üçün onun aradan aparılması vacibdir. Qeyd olunan məqsəd bunun üçün üzr deyil.

Sual: Dırnaqların üzərinə boya vurmadan parlaq nöqtələr yapışdırıb (naməhramlər arasına) çıxmaq icazəlidirmi?

Cavab: İcazəli deyil.

Sual: Heyz günlərində dırnaqları boyayıb bazara və ya məktəbə getməyin hökmü nədir?

Cavab: Yad kişilərin qarşısında onu aşkar etmək, icazəli deyil.

Sual: Qadının yad kişilərin yanında qırnaqlarını boyaması icazəlidirmi?

Cavab: İcazəli deyil.