Çox səfər edən şəxsin orucunun hökmü

Sual: İşi ilə bağlı mütəmadi səfərdə olan şəxsin orucunun hökmü nədir? Çox səfər edən şəxs kimə deyilir?

Cavab: Əgər bir şəxs çox səfər edirsə, bu halda, bütün səfərlərində orucunu tutacaq və namazını da bütöv qılacaq. Çox səfər edən o şəxsə deyilir ki, istər işi ilə bağlı olsun, istər də başqa məqsədlər üçün dəfələrlə səfər etmiş olsun. Əgər insan on dəfədən az olmayaraq ayın on gününü, yaxud bir ayın ərzində iki və üç dəfə səfər etməklə on gündən az olmamaqla səfər etmiş olsa, bütün səfərlərində namazlarını bütöv qılıb oruclarını da tutacaq. Lakin həmin şəxs bir ilin altı ayı, yaxud iki ilin ərzində üç ay və daha çox səfər edəcəyində qərarlı olmalıdır. Belə olan təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, səfərinin ilk iki həftəsində namazlarını həm qəsr, həm də bütöv qılmalıdır, oruclarını isə həm tutmalı, həm də tutduğu orucları sonradan qəza etməlidir. Hər ay ərzində məsələn, dörd və yaxud yeddi gün səfər edən şəxsin hökmü qəsrdir. Amma bir ay ərzində səkkiz dəfə səfər edən, yaxud ayın səkkiz və ya doqquz gününü səfər edən şəxs, lazim ehtiyata əsasən, qəsrlə bütövün əməllərini cəm etməlidir.