Bürcləri oxumaq

Sual: Əl, yaxud fincan oxuyanlar, hal-hazırda və gələcəkdə baş verəcək hadisələr barədə xəbərlər verirlər. Əgər fincan sahibi, fincanının oxunmasından nəticə çıxararsa, bu halda (əl, yaxud fincan oxuyanların bu əməli), icazəlidirmi?

Cavab: Onun verdiyi xəbərin dəyər və etibarı olmadığı kimi, (əl, yaxud fincan oxumaqla) əminliklə xəbər verməsi də, icazəli deyil. Həmçinin qarşı tərəfin, yalnız əqli və şəri dəlillə nəticə çıxarmaq icazəli olduğu halda, ondan nəticə çıxarması icazəli deyil.

Sual: Gələcəyinə təsir edəcəyinə inancı olan şəxsin əyləncə məqsədilə internet və qəzet səhifələrində yer alan bürcləri oxuması, icazəlidirmi?

Cavab: Eybi yoxdur, amma onun şəriət baxımından nəticəsi yoxdur.