Allahın adları

Sual: Bəzi kağız parçalarında Uca Allahın, məsumların(ə) adları, Quran ayələri yazılır. Bu kağız parçalarını suya və yaxud çaya atmağımız mümkün olduğu halda onu zibilliyə ata bilərikmi? Belə ki, həmin zibillərin sonradan nə edəcəklərini də bilmirik.

Cavab: Bu kağız parçalarını zibilliyə atmaq hörmətsizlik sayıldığına görə, caiz deyildir. Amma bəzi kimyəvi maddələrlə də olsa, həmin yazını silməyin, təmiz bir yerdə basdırmağın və kiçik hissələrə ayırmağın problemi yoxdur.