Axar su

Sual: Axar su necə olmalıdır?

Cavab: 1. Təbii qaynağı olmalıdır.

2. Bir vasitə ilə düzəltsələr belə, axmalıdır.

3. Axıcılığı davam etməlidir.

Sual: Axar su, kür su miqdarından az olduğu halda, ona necasət toxunarsa, pakdırmı?

Cavab: Axar su, kür su miqdarından az olduğu halda, ona nəcasət toxunub ya dadını, ya rəngini ya da iyini dəyişməzsə, pakdır.

Sual:  Axmayan bulaq suyu, ondan su alındığı zaman yenidən qaynayarsa, axar su hökmünü daşıyarmı?

Cavab: Axmayan bulaq suyu, ondan su alındığı zaman qaynasa belə, axar su hökmündə deyildir. Yəni, ona nəcasət toxunduğu zaman, kür su miqdarından azdırsa, nəcis olar.

Sual: Çay kənarında yığılmış, amma axar suya bağlanmamış durğun su, axar su hökmünü daşıyırmı?

Cavab: Çay kənarında yığılmış, amma axar suya suya bağlanmamaış durğun su, axar su hökmündə deyildir.

Sual: Bəzən qaynayan, bəzən isə quruyan suyun hökmü nədir?

Cavab: Bəzən qaynayan, bəzən isə quruyan məsələn, qışda qaynayan və yayda quruyan bulaq yalnız, qaynadığı zaman axar su hökmündədir.

Kran və duşlardan axan hamam borularındakı su, kür su miqdarında olan çənə bağlı olarsa, kür su hökmünü daşıyarmı?

Cavab: Kran və duşlardan axan hamam borularındakı su, kür su miqdarında olan çənə bağlı olarsa, kür su hökmünü daşıyar.