Qadının məsciddə namaz qılması

Sual:Qadınların həyasını qorumaq və hicabına əməl etmək şərtilə məsciddə kişilərin arxasında camaat namazı qılmalarını dəstəkləyirsinizmi?

Cavab: Qadının məsciddə camaat namazında iştirak etməsi müstəhəbdir. Peyğəmbərin (s) zamanından bu günədək müsəlman qadınların həyat tərzi belə olmuşdur. Səhih hədisdə Əmirəlmöminin Əli (ə)-ın belə buyurduğu nəql olunur: “Qadınlar Peyğəmbərlə (s) birlikdə namaz qılırdılar. Kişilərin fitələri dar olduğuna görə kişilərdən əvvəl başlarını yuxarı qaldırmırdılar”. Bəli qadının evdə namaz qılmasının məsciddə namaz qılmasından daha fəzilətli olması barədə bəzi mötəbər hədislər nəql olunmuşdur. Biz bütün hədisləri nəzərdən keçirdikdən sonra bu rəydəyik ki, qadının namaz qılmaq üçün yad kişilərin gözlərindən kənar bir yeri seçməsi daha yaxşıdır. Əgər belə bir yer məsciddə ola bilərsə, evdə namaz qılmaq məsciddə namaz qılmaqdan üstün deyil. Allah ən doğrusunu bilir.