Çek alış-verişi

Sual: Dəyəri 1500 dinar olan çeki dəyəri 1000 dinar olan çek müqabilində sata bilərəmmi? Əgər cari dəyəri 100 dinar olan çeki 1500 dinar dəyərində olan, lakin bir ildən sonra istifadə olunması mümkün olan çek müqabilində satmaq istəsəm hökm necədir?

Cavab: Əgər istifadə olunması (nağd pula çevirmək) müddətli olarsa, vacib ehtiyata əsasən icazəli deyil.

Sual: Müddətli çeki həqiqi dəyərindən aşağı qiymətə satmaq icazəlidirmi?

Cavab: Əgər çek bankın öhdəsində olan həqiqi borc hesab olunursa, icazəlidir.

Sual: Çeki onun ümumi dəyərindən komisyon haqqı çıxmaq müqabilində nağd pula almağın hökmü nədir?

Cavab: Əgər məqsəd çeki nağd pula satmaq və ya dəyişməkdirsə icazəlidir. Çünki çek mövcud burcun müqabilindədir.