Ruhi xəstənin hökmləri

Sual: Əqli cəhətdən müəyyən məhdudiyyəti olan 50 yaşlı şəxs nə dini inancları, nə ibadətləri, nə də ki, həyatın ümumi işlərini anlamır. Belə olan təqdirdə ruhi xəstə hökmü ona şamil olurmu?

Cavab:  İlk baxışdan onun barəsində hökm verə bilmərik. Lakin belə aydın olur ki, o, səfihdir. Heç kimin onun malı barəsində hökm vermək haqqı yoxdur. Ona qəyyum təyin etmək üçün şəriət hakiminə müraciət etmək lazımdır.

Sual: Qadının ruhi xəstənin yanında hicablı olması vacibdirmi?

Cavab: Əgər qadınlara baxdıqda təsirlənəcək həddə pisi yaxşıdan ayıra bilirsə, vacibdir.

Sual: Ruhi xəstə olan qadın aybaşı qanı ilə əbəs iş edir. Ailəsi heç vəchlə, hətta onu həbs etməklə belə qarşısını ala bilmirlər. Onu tərk buraxdıqda isə atasının və qardaşlarının cəmiyyətdəki şəninə xələl gətirən işlər edir. Bu səbəbə görə onun uşaqlığını əməliyyat etdirərək kəsilib götürülməsi icazəlidirmi?

Cavab: Əgər uşaqlığın götürülməsi əvəzinə müəyyən həblər qəbul etməklə və ya iynə vurdurmaqla qan gəlməsinin qarşısını almaq mümkün olarsa, bu yollar qeyd olunan yoldan əvvəl istifadə edilməlidir. Əgər həll yalnız uşaqlığın kəsilib götürülməsindən asılıdırsa, bu yoldan istifadə etməyin düzgünlüyü şübhəlidir. Ələmliyə riayət etmək şərti ilə başqa müctəhidə müraciət etmək olar.