“Rəğaib” gecəsinin namazı

Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!

Ali məqamlı mərcəyi-təqlid müctəhid Seyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının dəftərxanası

Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh!

 

Sizin nəzərinizə görə, “Rəğaib” gecəsinin namazının müstəhəb olması mötəbərdirmi?

 

Allahın adı ilə!

“Rəğaib” gecəsinin namazının müstəhəb olması sübuta yetməyib. Lakin onu savab əldə etmək məqsədi ilə yerinə yetirməryin maneəsi yoxdur.

30 – Cəmadius-sani – 1438

29 – Mart – 2017